Zozijn Op Pad

Een lepel in de soep.
Verhalen en uitleg over niet-aangeboren hersenletsel.
Ontwerp 170 pagina boek (ISBN 9789082702200)